Thăm dò khoáng sản là gì? Điều kiện để được thăm dò khoáng sản là gì?

30/11/2021 658

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng và chất lượng của khoáng sản để phục vụ cho việc khai thác. Vậy thế nào là thăm dò tài nguyên khoáng sản và ai là người được phép thăm dò tài nguyên khoáng sản? Hãy cùng Thongtinkythuat.com theo dõi câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé!

Thế nào là thăm dò khoáng sản

Thăm dò tài nguyên khoáng sản được biết đến là hành động trong quá trình nghiên cứu tuần tự cấu trúc địa chất của lòng đất tại một khu vực xác định.

Hoạt động này tiến hành nhằm mục đích xác định trữ lượng, chất lượng và giới hạn các khu vực tồn tại khoáng sản cũng như các thông tin khác phục vụ công tác khai khoáng.

Thế nào là thăm dò khoáng sản

Thế nào là thăm dò khoáng sản

Mục đích cơ bản của việc thăm dò tài nguyên khoáng sản là nhằm làm sáng tỏ giá trị công nghiệp cũng như đánh giá định lượng kinh tế – địa chất của các mỏ khoáng.

Điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản

Theo luật khoáng sản 2010 quy định với hai nhóm đối tượng được cấp phép thăm dò các loại khoáng sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

Điều kiện với đối tượng là chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản

Với đối tượng là chủ nhiệm đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản thì cần phải đáp ứng được các quy định tại điểm B khoản 1 Điều 35 trong bộ Luật khoáng sản 2010 và những quy định sau đây:

 • Đối tượng được cấp phép phải là công dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam theo những quy định pháp luật về lao động của Việt Nam.
 • Có văn bằng đào tạo chính quy trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa chất thăm dò tài nguyên khoáng sản hoặc các chuyên ngành tương đương. Riêng đối với các đề án về thăm dò nước khoáng, nước nóng thì là chuyên ngành địa chất thủy văn – địa chất công trình.

Xem thêm:

Điều kiện được cấp phép thăm dò khoáng sản

Điều kiện được cấp phép thăm dò khoáng sản

 • Đối tượng phải có kinh nghiệm tham gia việc thi công đề án và điều tra địa chất, thăm dò tài nguyên khoáng sản tối thiểu là 05 năm, đồng thời phải có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản do chính Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.
 • Đối với các đề án thăm dò các khoáng sản độc hại thì đối tượng phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là một cán bộ kỹ thuật địa chất với kinh nghiệm ít nhất là 01 bản đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản độc hại hoặc là đã làm chủ nhiệm được 01 bản đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản từ khi thành lập đề án đến lập báo cáo kết thúc và được cấp trên phê duyệt .

Chủ nhiệm của các đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản chỉ thực hiện khi mà có quyết định giao nhiệm vụ của những tổ chức được phép thực hiện thăm dò tài nguyên khoáng sản hoặc là tổ chức chuyên hành nghề thăm dò tải nguyên khoáng sản.

Yêu cầu trong cùng một thời gian nhất định thì chủ nhiệm đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản chỉ được đảm nhận chức trách tối đa là 02 đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản mà thôi.

Điều kiện dành cho tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Theo điều 35 Luật khoáng sản 2010 quy định, các tổ chức hành nghề thăm dò tài nguyên khoáng sản muốn xin cấp phép thăm dò tài nguyên khoáng sản cần phải đáp ứng đủ những điều kiện như sau:

Điều kiện dành cho tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Điều kiện dành cho tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

 • Khoản I: Tổ chức phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Khoản II: Tổ chức phải có người chịu trách nghiệm về kỹ thuật tốt nghiệp đại học về chuyên ngành địa chất thăm dò và đã công tác thực tế trong ngành thăm dò tài nguyên khoáng sản ít nhất là 05 năm, người này phải có hiểu biết, nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về việc thăm dò khoáng sản.
 • Khoản III: Tổ chức cần có một đội ngũ công nhân viên kỹ thuật học về chuyên ngành địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất thăm dò địa vật lý, khoan, khai đào và một số chuyên ngành khác có liên quan.
 • Khoản IV: Có trang thiết bị chuyên dụng và công cụ cần thiết để tiến hành thi công công trình thăm dò tài nguyên khoáng sản.

Tổ chức hành nghề thăm dò tài nguyên khoáng sản khi ký kết hợp đồng thi công đề án thăm dò tài nguyên khoáng sản, với các tổ chức và cá nhân có giấy phép tiến hành thăm dò khoáng sản, thì phải đáp ứng các quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản 2010, và các quy định tại Nghị định này, bao gồm:

 • Khoản I:  Các doanh nghiệp này cần phải được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Khoản II: Các tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quy định của bộ Luật khoa học và công nghệ.
 • Khoản III: Các tổ chức là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã.
 • Khoản IV: Quy định các tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất học phải được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền thành lập và có chức năng, nhiệm vụ là thăm dò tài nguyên khoáng sản.

Hành vi nào bị cấm trong việc hoạt động thăm dò khoáng sản?

Những hành vi bị cấm trong hoạt động thăm dò tài nguyên khoáng sản được quy định tại Điều 8 của văn bản hợp nhất Luật khoáng sản như sau:

 • Thứ 1: Là việc lợi dụng các hoạt động thăm dò tài nguyên khoáng sản xâm phạm đến lợi ích của Nhà Nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Thứ 2: Các hoạt động thăm dò bị lợi dụng để khai thác khoáng sản trái phép.
Hành vi nào bị cấm trong việc hoạt động thăm dò khoáng sản?

Những hành vi nào bị cấm trong việc hoạt động thăm dò khoáng sản?

 • Thứ 3: Tiến hành việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các hoạt động khoáng sản khi chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền.
 • Thứ 4: Các hoạt động cản trở trái pháp luật đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và các hoạt động khoáng sản.
 • Thứ 5: Hành vi cung cấp các thông tin bí mật trái pháp luật về khoáng sản thuộc bí mật của Nhà Nước.
 • Thứ 6: Cố ý thực hiện hành động hủy hoại mẫu vật địa chất hoặc khoáng sản có giá trị hoặc rất quý hiếm.
 • Thứ 7: Các hành vi vi phạm khác theo quy định của Nhà Nước.

Thongtinkythuat.com vừa mới cung cấp đến bạn đọc những thông tin, kiến thức xoay quanh hoạt động thăm dò tài nguyên khoáng sản, các điều kiện để được cấp phép tiến hành thăm dò khoáng sản tại Việt Nam. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.